Hi: Tracy wa ka Novela
Tani hi ku yisa emahlweni mapfhumbha ya vukorhokeli eka masipala lowutshwa na ku endla leswaku vaaki va tivisiwa hi pimanyeto wa timali, Meyara wa masipala lowutshwa wa ha ku tumbuluxiwaka wa Lim345 Cllr Tintswalo Joyce Bila u vile a andlala pimanyeto wa ti mali leswi ti nga tshamisa swona ku ya korhokela vaaki lava welaka eka masipala wa Lim345.
Vaaki va ndzhawu ya ka Malamulele lava welaka eka masipala wa Lim345 a va humile hi xitalo ku ta yingisela marito ya ku huma eka meyara wa masipala wa Lim345 Cllr Tintswalo Joyce Bila laha ku nga va na swirho swo yimela vaaki, mavandla ya tipolitiki ta ku hambana laha leswi swi nga endla matimu eka vaaki va ka Malamulele tani hi loko ka ha ku tumbuluxiwaka masipala lowutshwa wa vaaki.
Murhangeri wa xiyenge xa swa ti mali eka masipala wa Lim345 Shandrack Maluleke u vile a kombisa hi laha pimanyeto wu nga tshamisa xiswona eka lembe ximali ra 2017/18 eka masipala wa Lim345. Maluleke u kombisilee leswaku “eka mpimanyeto lowu nga khumbiwa hi meyara wa masipala wa Lim345 Cllr Tintswalo Joyce Bila ku katsiwa ti mali leti kumekaka eka mfumo wa le xikarhi leyi ringanaka nharhu, mune wa miliyoni ya tirhandi laha mali leyi nga ta ntirha eka mpfuna eka ma fambiselo ya ti masipala laha ku katsiwaka miholo ya vantirhi va masipala wa Lim345”. Eka mali leyi ku katsiwa na ya ti purojeke ta va basisi laha eka masipala wa Lim345.

Maluleke u vile a kombisa leswaku “eka mpimanyeto lowu meyara va wu nyikeke wu katsa na mali ya midzelekanoeka msipala wa Lim345 ya ku ringana ntsevu, nhungu wa ma miliyoni ya tirhandi, laha ku katsiwaka na mali ya Gezi eka miganga yi mbirhi leyi katsaka muganga wa Mavandla na Makumeke leswaku miganga leyi yi kuma Gezi”. Maluleke u gimetile hi ku vula leswaku “Ku ta tlhela ku endliwa switarata eka ma lokixini ya ka Malamulele, hambi ku ri ku endla tindzhawu leti ta ku chela thyaka, eka makungu ya hina hi languterile ku antswisa gondzo kulu ra ka Malamulele

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *